Wettelijke aansprakelijkheid en RECRON voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid

Vakantiepark Drentse Weelde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen. Dit geldt ook voor ongevallen of verwondingen van personen tijdens of ten gevolge van een verblijf op dit park. Ook zijn we niet aansprakelijk te stellen voor het onklaar of eventueel buiten werking raken van technische installaties, mogelijke sluiting of uitvallen van voorzieningen en faciliteiten op ons park en de gevolgen daarvan. Vakantiepark Drentse Weelde is niet aansprakelijk te stellen voor geluids- en stankoverlast, enig van buiten komend onheil, alsmede de terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden. Ook eventuele gevolgen van deze weersinvloeden en natuuromstandigheden vallen buiten onze aansprakelijkheid. Ook is vakantiepark Drentse Weelde niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten op of buiten het terrein. Een ieder verblijft geheel op eigen risico. 

Foto's en video's

Vakantiepark Drentse Weelde maakt foto/video materiaal voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van het park, hetzij als gast, dagbezoeker of op enige andere wijze, geeft men toestemming aan Vakantiepark Drentse Weelde het niet erg te vinden (herkenbaar) op een foto te staan. Indien hier wel bezwaar tegen is, kan men dit aangeven tijdens het boeken of bij de receptie tijdens het verblijf. Vakantiepark Drentse Weelde zal hier dan zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. Foto's waar men herkenbaar op staat, kunnen voor privé doeleinden via mail worden opgevraagd bij Vakantiepark Drentse Weelde. Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend.  

Op Vakantiepark Drentse Weelde zijn de RECRON algemene voorwaarden  van toepassing.

Vakantieverblijven

Toeristisch Kamperen

Vaste Gasten