RECRON en algemene voorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheid

De directie van het vakantiepark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen. Dit geldt ook voor ongevallen of verwondingen van personen tijdens of ten gevolge van een verblijf op dit park. Ook zijn we niet aansprakelijk te stellen voor het onklaar of eventueel buiten werking raken van technische installaties, mogelijke sluiting of uitvallen van voorzieningen en faciliteiten op ons park en de gevolgen daarvan. De directie is niet aansprakelijk te stellen voor geluids- en stankoverlast, enig van buiten komend onheil, alsmede de terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden. Ook eventuele gevolgen van deze weersinvloeden en natuuromstandigheden vallen buiten onze aansprakelijkheid. Ook is de leiding niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten op of buiten het terrein. Een ieder verblijft geheel op eigen risico. 

Op Vakantiepark Drentse Weelde zijn tevens de RECRON  voorwaarden voor  van toepassing.

Recron voorwaarden toeristische gasten

Recron voorwaarden vaste gasten